SnapNDrag Pro – Phần mềm chụp màn hình khá xịn

SnapNDrag Pro – Phần mềm chụp màn hình khá xịn

SnapNDrag là một ứng dụng đơn giản cho phép bạn chụp ảnh màn hình bằng một cú nhấp chuột và sau đó kéo kết quả vào Mail, Finder hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác chấp nhận hình ảnh.

Ngoài ra, nó còn tích hợp công cụ giúp bạn chú thích, sắp xếp và chia sẻ ảnh chụp màn hình của mình.

Tính năng chính:

  • One-click capture (by window, selection or timed)
  • Organize with Folders
  • Annotate without losing the original screenshot
  • Share to Mail, Messages, Twitter, Facebook, etc.
  • Output in PNG, JPEG, or TIFF

Một số tính năng nâng cao

  • Batch rename
  • Run as a background app (no Dock icon)
  • Customizable Hot Keys

Tương thích: macOS 10.15 or later

SnapNDrag_Pro_4.5.1

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *