SnapMotion – Công cụ trích xuất ảnh từ Video

SnapMotion – Công cụ trích xuất ảnh từ Video

SnapMotion là công cụ đơn giản và được sử dụng nhiều nhất để trích xuất hình ảnh từ video. Ứng dụng này cho phép bạn trích xuất các Frame với độ chính xác và không làm giảm chất lượng.

Bạn sẽ có 2 chế độ tùy chọn:

Chế độ thủ công cho phép bạn trích xuất hình ảnh chính xác tại thời điểm đã chọn.
Một chế độ xử lý hàng loạt cho phép bạn trích xuất hàng ngàn hình ảnh đồng thời.

SnapMotion đã được thiết kế để hỗ trợ các tệp video lớn như phim 4K và để trích xuất mọi khung hình phương tiện của bạn nếu cần. Ứng dụng có thể phát mọi video được hỗ trợ bởi macOS. Ngoài ra, nó có thể xuất hình ảnh sang tất cả các định dạng tiêu chuẩn gồm: PNG, JPEG, TIFF và HEIC

SnapMotion_4.3.2

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

SnapMotion_4.3.3

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

SnapMotion_4.4.1

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

SnapMotion_4.4.2

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

SnapMotion_4.4.3

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

SnapMotion_4.4.5

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

SnapMotion_4.5.0

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *