Range – Tiện ích quay số ngẫu nhiên tương tự Random.org

Range – Tiện ích quay số ngẫu nhiên tương tự Random.org

Tiện ích nhỏ tí tẹo giúp bạn quay số ngẫu nhiên. Chỉ việc gõ số bắt đầu, số kết thúc, nhấn Generate, Ứng dụng sẽ chọn ra số ngẫu nhiên trong khoảng mà bạn đã nhập. Đúng là trên Mac App gì người ta cũng có thể làm ra miễn là có người dùng ^_^.

Ngoài ra, bạn có thể dùng web: Quayso.com.vn do 1 bạn MOD của Maclife viết ^_*. Xịn hơn cả phần mềm này.

Range_3.0

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *