PDF Checkpoint – Công cụ quản lý, chỉnh sửa file PDF

PDF Checkpoint – Công cụ quản lý, chỉnh sửa file PDF

PDF Checkpoint là chương trình được thiết kế với những tính năng mạnh mẽ và hữu ích trong việc chỉnh sửa cũng như quản lý, làm tăng hiệu quả của tiến trình hoạt động cho tệp tin PDF

Những tính năng chính của PDF Checkpoint:

– Hỗ trợ người sử dụng công cụ để chuẩn hóa file PDF về: font chữ, màu, hình ảnh, độ sáng…

– Tính năng kéo thả file PDF để thực hiện chuẩn bị được nhanh chóng và đơn giản.

– Xuất báo cáo chi tiết về các file PDF để người dùng có thể theo dõi.

– Thực hiện sao chép các file PDF ra thư mục riêng biệt.

– Khả năng xuất file PDF dưới các định dạng hình ảnh: TIFF, JPEG, PNG, GIF, BMP.

PDF_Checkpoint_1.9.8

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

PDF_Checkpoint_1.9.8

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

PDF_Checkpoint_1.9.11

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

PDF_Checkpoint_1.9.12

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

PDF_Checkpoint_1.9.13

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *