Particulars – Hiển thị thông tin hệ thống trên Mac

Particulars – Hiển thị thông tin hệ thống trên Mac

Particulars sẽ giúp bạn hiển thị thông tin hệ thống về máy Mac của bạn. Nó hiển thị tên máy tính, tên kiểu máy, số sê-ri, CPU, RAM, GPU, phiên bản hệ điều hành, phiên bản máy chủ, người dùng hiện tại, thời gian hoạt động, dung lượng ổ đĩa và cấu hình mạng. Nó có thể được sử dụng ở 3 chế độ: Ngay trên Desktop, dưới dạng Tiện ích mở rộng trong phần Today hoặc trên dòng lệnh.

Các chi tiết cung cấp thông tin cập nhật và thay đổi động khi hệ thống của bạn thay đổi. Ví dụ: nếu bạn chuyển đổi mạng Wi-Fi, các phần mềm sẽ hiển thị cấu hình mạng mới ngay lập tức.

Tương thích: macOS 10.13.4 trở lên

Particulars_34 [Support Big Sur, hỗ trợ Apple Silicon]

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *