Paragon ExtFS – Hỗ trợ đọc phân vùng ExtFS trên Linux

Paragon ExtFS – Hỗ trợ đọc phân vùng ExtFS trên Linux

Paragon ExtFS là ứng dụng giúp bạn có thể truy cập vào các dữ liệu trên các phân vùng ext2/ext3/ext4 một cách nhanh chóng và hiệu quả tuyệt đối. Với ứng dụng này bạn không cần phải sử dụng đến một chiếc máy tính chạy trên hệ Linux mà vẫn có thể thực hiện được yêu cầu mong muốn.

Compatibility

  • macOS Mojave
  • macOS High Sierra
  • macOS Sierra
  • Mac OS X El Capitan
  • Mac OS X Yosemite

Supported File Systems

  • ext2
  • ext3
  • ext4

Paragon ExFAT (9.6.26)

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Paragon ExtFS v10.0.829

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Paragon extFS for Mac 11.2.16

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Paragon_extFS_for_Mac_11.3.27

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Paragon_extFS_for_Mac_11.3.30

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *