Lingon X – Giúp bạn chạy các ứng dụng hoặc Scripts nào đó tự động

Lingon X – Giúp bạn chạy các ứng dụng hoặc Scripts nào đó tự động

Lingon X có thể giúp bạn lên lịch để chạy 1 ứng dụng, 1 lệnh nào đó một cách tự động vào một thời điểm cụ thể mà bạn muốn.

Tính năng, đặc điểm
Bắt đầu một ứng dụng, một tập lệnh hoặc tự động chạy một lệnh bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn có thể lên lịch để chạy vào một thời điểm cụ thể, thường xuyên hoặc khi có điều gì đó đặc biệt xảy ra.
Nó cũng có thể đảm bảo rằng một ứng dụng hoặc tập lệnh tự động khởi động lại nếu nó gặp sự cố. Lingon X có thể làm tất cả điều này cho bạn và nhiều hơn nữa.
Cho phép bạn chạy mọi thứ tự động bằng cách sửa đổi các tệp cấu hình cho chức năng hệ thống tích hợp có tên là launchd để hệ thống xử lý các công việc để bạn không cần mở Lingon sau khi bạn đã lưu công việc.
Được phát hành bên ngoài Mac App Store để có thể bao gồm các tính năng được yêu cầu.
Vẫn có sẵn trong Mac App Store cho những người vẫn sử dụng OS X 10.7 Lion hoặc thích sự thoải mái và tiện lợi của Mac App Store.
Các phiên bản trước của Lingon X vẫn có sẵn để hoạt động với macOS từ 10.8. Và một giấy phép mua ngày hôm nay có thể được sử dụng với cả Lingon X 6 và Lingon X 5.

Lingon_X_6.6.2

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Lingon_X_7.4.3

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Note: Ứng dụng đặc biệt hữu ích với việc tạo lịch chạy Scrip Trial Reset cho Paragon NTFS ^_^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *