JixiPix Portrait Painter – Chuyển ảnh chụp sang tranh sơn dầu dễ dàng

JixiPix Portrait Painter – Chuyển ảnh chụp sang tranh sơn dầu dễ dàng

JixiPix Portrait Painter giúp bạn dễ dàng để biến 1 bức ảnh chụp thành ảnh sơn dầu chỉ với 3 bước.

Tương thích: macOS 10.10 or later, 64-bit processor

JixiPix_Portrait_Painter_1.37

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *