FonePaw Screen Recorder – Phần mềm quay màn hình gọn nhẹ

FonePaw Screen Recorder – Phần mềm quay màn hình gọn nhẹ

FonePaw Screen Recorder, một phần mềm quay video màn hình chuyên nghiệp sẽ quay màn hình chỉ trong 1 thao tác, có tùy chọn quét vùng để quay, tùy chọn lấy hoặc không lấy âm thanh hệ thống.

Tương thích: OS X 10.10 or later 64-bit

FonePaw Screen Recorder 2.2.0.2114

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *