FinalShot – Phần mềm chụp màn hình chuyên dụng

FinalShot – Phần mềm chụp màn hình chuyên dụng

FinalShot phù hợp với các bạn phải làm việc nhiều với việc chụp màn hình và edit cơ bản ngay sau đó

Với FinalShot bạn có thể chụp màn hình chỉ với 2 cú click chuột, ảnh được save vào thư mục bạn chỉ định, hoặc lưu vào bộ nhớ tạm để bạn có thể dán hoặc gửi đi. Ảnh chụp có thể được lưu với định dạng png hoặc jpg với dung lượng tối ưu nhất

FinalShot_1.9

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

FinalShot_1.9.1

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

FinalShot_1.9.2

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *