DjVu To PDF Converter – Chuyển file DjVu sang PDF

DjVu To PDF Converter – Chuyển file DjVu sang PDF

DjVu To PDF Converter là ứng dụng cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi bất kỳ tệp DjVu nào sang tài liệu PDF. Tài liệu sau khi chuyển đổi có thể được mở bằng bất kỳ trình đọc nào hỗ trợ PDF (ngay cả thiết bị di động hoặc di động).

Tại sao sử dụng bộ chuyển đổi thay vì đầu đọc? Hầu hết trình đọc thực sự là trình chuyển đổi với trình xem PDF tích hợp. Và hãy nói điều đó, những người xem PDF đó kém thoải mái hơn so với ứng dụng Xem trước của Mac. Vì vậy, có hai lợi thế cho bộ chuyển đổi: Bạn không phải đợi mỗi khi mở tệp DjVu. Chỉ cần mở PDF ở chế độ Xem trước. Bạn nhận được PDF mà bạn có thể đọc theo cách mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Thậm chí chuyển nó sang thiết bị di động của bạn hoặc hệ điều hành khác.

Tương thích: macOS 10.15 or later, 64-bit processor

DjVu To PDF Converter 2.0

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *