ABBYY Lingvo Dictionary – Ứng dụng tra từ điển đa ngôn ngữ

ABBYY Lingvo Dictionary – Ứng dụng tra từ điển đa ngôn ngữ

Phần mềm ABBYY Lingvo Dictionary là một trong những ứng dụng từ điển tra từ phồ biến nhất thế giới hiện nay với vốn từ vựng khổng lồ, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ…

Chương trình có thể hỗ trợ dịch từ qua lại giữa các ngôn ngữ: Russian đến English, German, French, Italian, Spanish, Chinese, Turkish, Ukrainian, Latin… tuy nhiên 3 ngôn ngữ chính là English, German và Russian. Chương trình có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, nhiều công cụ tiện ích, có thể hoạt động tốt trên các nền tảng khác nhau như desktop PC, laptop, và smartphones.

Tương thích: macOS 10.14 or later

Lingvo_Dictionary_1.10.1

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

ABBYY_Lingvo_European_1.11.4

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

ABBYY_Lingvo_European_1.11.5

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

ABBYY_Lingvo_European_1.12.0

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *