DockMate – Hiện Thumnail cửa sổ trên thanh Dock

DockMate – Hiện Thumnail cửa sổ trên thanh Dock

DockMate thêm tính năng xem trước hình ảnh thu nhỏ của cửa sổ trên thanh Dock, với các công cụ quản lý cửa sổ tích hợp hữu ích và các chế độ xem đặc biệt. Chỉ cần di chuột qua một biểu tượng để xem tất cả các ứng dụng đang chạy cửa sổ và điều khiển chúng

Ứng dụng này kết hợp với uBar giúp đưa giao diện của bạn trở về với… Windows

Tương thích: macOS 10.14 or later 64-bit

DockMate_0.8.7

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *