Data Guardian – Phần mềm mã hoá, bảo vệ dữ liệu trên Mac

Data Guardian – Phần mềm mã hoá, bảo vệ dữ liệu trên Mac

Data Guardian là ứng dụng giúp bạn bảo vệ dữ liệu cho hệ điều hành macOS. Nó cho phép bạn mã hóa các dữ liệu và bảo mật quyền riêng tư, bảo mật các dữ liệu quan trọng của bạn thông qua các mật khẩu do bạn xác định, đồng thời cũng cho phép bạn thực hiện một số thao tác khác như: tạo ra các bản ghi, chèn ảnh vào bản ghi đó…


Các tính năng chính của Data Guardian for Mac:

– Bảo vệ dữ liệu an toàn trên hệ điều hành MAC.
– Hỗ trợ tạo bộ sưu tập và áp dụng các biểu tượng, nhãn màu sắc vào đó.
– Cho phép bạn tự động đăng nhập trên các trang web trực tuyến.
– Hỗ trợ tạo mật khẩu và tự động lưu lại các cơ sở dữ liệu người dùng.

Data_Guardian_5.0.1

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Data_Guardian_5.1.2

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Data_Guardian_5.1.4

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Data_Guardian_6.0.4

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Data_Guardian_6.0.6

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Data_Guardian_6.0.7

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Data_Guardian_6.0.8

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *