ZOC Terminal – Công cụ kết nối SSH tương tự Putty

ZOC Terminal – Công cụ kết nối SSH tương tự Putty

ZOC Terminal là phần mềm của công ty Emtec, sử dụng giao thức SSH để giúp bạn kết nối vào server (VPS, Dedicated Server) và tiến hành cài đặt, chỉnh sửa, tương tự như Putty.

So với Putty, ZOC Terminal cũng không yêu cầu nhiều về tài nguyên (file cài đặt chỉ hơn 9MB, khi chạy mở 6 tab kết nối chỉ tốn vài chục MB RAM) nhưng mạnh mẽ, nhiều chức năng hơn nhiều, trong đó có tính năng copy, paste (Ctrl+C, Ctrl+V) được trên cửa sổ lệnh rất ngon, quản lý chức năng năng đặt mật khẩu bảo vệ rất an toàn và chức năng quản lý danh sách server rất trực quan. Mặt khác, có thể sử dụng ZOC để kết nối đồng thời với nhiều server, mỗi server sẽ được quản lý trên 1 tab, rất thuận tiện. Chính vậy, lâu dần ZOC đã làm mình không còn nhớ đến Putty nữa.

Emulate widely-used or specialized terminals:

  • vt102
  • vt220
  • TN3270
  • TN5250
  • Wyse
  • TVI
  • Sun’s CDE

Transfer files through major protocols:

  • X-, Y-, and Z-modem
  • Kermit
  • SCP

Compatibility: OS X 10.7or later, 64-bit processor
Homepage www.emtec.com/zoc/index.html

ZOC Terminal 8.01.3

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

ZOC Terminal 8.01.4

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

ZOC Terminal 8.01.5

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

ZOC Terminal 8.01.6

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *