Shimo – VPN Client cho Mac

Shimo – VPN Client cho Mac

Shimo là công cụ kết nối VPN được tin dùng nhất trên Mac, dựa trên công nghệ bảo mật mới nhất hiện có. Quyền riêng tư của bạn và bảo mật dữ liệu của bạn được bảo vệ khi sử dụng Shimo để thiết lập kết nối mạng.

Shimo cung cấp công nghệ mã hóa như AES-256, thậm chí còn được chứng nhận bởi các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp toàn cầu và quân đội. Nhưng mã hóa chỉ mạnh như liên kết yếu nhất của nó. Do đó, các thuật toán băm SHA-2, bảo mật gần như tuyệt đối.

Main Features

 • Highest Security Standards
 • Optimized User Experience
 • Multitude of VPN Protocols
 • Concurrent Connections
 • Automated Connections
 • Two-Factor Authentication NEW
 • Statistics and Accounting NEW
 • Exporting and Deployment NEW
 • OS X Yosemite / El Capitan NEW

Requirements

 • Intel, 64-bit processor
 • OS X 10.9 or later

Cách Cr4ck (Dành cho các bản cũ, bản mới chỉ kéo vô Application là xài)

Includes Paddle Generic Keyfile Maker v2.2 by C.O.R.E.
Instructions
1. Copy App to /Applications ( DO NOT LAUNCH YET! )
2. Launch Keyfilemaker, enter your desired email (or use the default)
3. Click “Open” and select /Applications/AppName.app, then click “Save”
4. Enjoy!
Please note:
KeyGgen should be used BEFORE opening app for the first time for the best results.
If having issues, remove app with AppCleaner and run in terminal:
killall -HUP cfprefsd then try again!
If you have trouble upgrading the helper tools quit shimo then run these two commands:
sudo killall com.feingeist.shimo.helper
sudo rm /Library/PrivilegedHelperTools/com.feingeist.shimo.helper
And then relaunch Shimo and re-install the help tools from the advanced menu.

Shimo 4.0.2

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Shimo 4.1.4.2

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Shimo_5.0.1

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *