Doo – Get Things Done – Trình nhắc nhở “vui vẻ”

Doo – Get Things Done – Trình nhắc nhở “vui vẻ”

Doo là ứng dụng cho phép bạn “biến” những nhắc nhở của bạn thành thẻ và giúp bạn tập trung vào đó, ngoài ra sẽ tạo cho bạn những thói quen tốt hơn

Tính năng

  • Giao diện độc đáo, trực quan
  • Hình minh họa đẹp
  • Đồng bộ iCloud giữa các thiết bị iOS và macOS
  • Tạo to-do list từ các phần mềm khác thông qua extension
  • Và còn nhiều tính năng khác…

Doo – Get Things Done 2.3.3

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *