Cách vào Recovery [Startup Options] trên Mac dùng chip Apple Silicon [M1]

Với các dòng máy Mac trước đây, bạn có hàng loạt các phím tắt để vào các chế độ khác nhau trên Mac. Tuy nhiên với các máy Mac dùng…

Read more »