Paste – Ứng dụng quản lý Clipboard trên Mac

Paste – Ứng dụng quản lý Clipboard trên Mac

Paste lưu lại những thứ bạn đã copy và cho phép bạn sử dụng lại khi cần ứng dụng phù hợp với những ai hay phải đi copy mã mầu, text, hình ảnh, tệp, video,… lật tab này sang tab khác vì nó lưu lại lịch sử copy mở bằng phím tắt là hiện lên rất tiện dụng. Phần mềm mình có thể liên kết được với iphone, ipad.

Tính năng chính:

  • Extend your clipboard history capacity up to unlimited
  • History management, rules and exceptions
  • Intelligent search with flexible filters
  • Select and paste multiple items simultaneously
  • Drag-and-drop multiple items to any application
  • Paste plain or rich text
  • Send clipboard history to other devices via AirDrop or share with your friends

Ảnh của bạn Trần Tiến Dũng thành viên Maclife.vn

Trang chủ: pasteapp.io/

Tương thích: macOS 10.13 trở lên

Paste_2.5.3

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *