DrawPad – Công cụ vẽ phác thảo nhỏ gọn

DrawPad – Công cụ vẽ phác thảo nhỏ gọn

NCH DrawPad là công cụ chuyên để vẽ phác thảo, phần mềm có dung lượng nhẹ, giao diện đơn giản, dễ sử dụng

DrawPad là một chương trình xử lý và bố cục hình ảnh dễ sử dụng và là một công cụ thiết yếu cho tất cả các loại dự án thiết kế đồ họa, bao gồm:

Vẽ phác thảo và vẽ tranh trên máy tính của bạn
Tạo logo, banner quảng cáo hoặc biển quảng cáo
Vẽ sơ đồ, biểu tượng và đồ họa web khác

Trang chủ: www.nchsoftware.com/drawpad/index.html

NCH DrawPad 5.29

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *