TotalFinder_1.13.10 – Thêm chức năng cho Finder mặc định của Mac [Hỗ trợ Big Sur]

TotalFinder_1.13.10 – Thêm chức năng cho Finder mặc định của Mac [Hỗ trợ Big Sur]

Trình quản lý mặc định của MacOS là Finder có điểm mạnh là đơn giản và dễ dùng. Tuy nhiên đây cũng là điểm yếu của nó, nhiều tính năng bị hạn chế, các tính năng mở rộng không có.

Nếu không thể chịu được cái Finder “cùi bắp” này thì bạn có thể tìm một phần mềm khác để thay thế với nhiều tính năng hơn, mạnh mẽ hơn. Total Finder là một phần mềm như thế, nó có thể mở folder theo dạng Tab, tính năng Visor thuận tiện. Ngoài ra có rất nhiều các tính năng khác chờ bạn khám phá.
totalfinder
– Các tính năng chính:
+ Thay thế hoàn toàn Finder mặc định. Khi bấm phím tắt hay click icon để vào finder thì mặc định là Total Finder được kích hoạt.
+ Tính năng mởi folder theo tab. Mở 2 tab dạng song song để thao tác.
+ Quản lý nâng cao với việc sắp Folder trên đầu.
+ Cho hiện các file ẩn, hiện các file hệ thống.
+ Tính năng Visor: Total Finder luôn luôn chạy và được kích hoạt bằng phím tắt. Bạn có thể gọi Total Finder từ bất kì phần mềm nào chỉ bằng phím tắt.
+ Tính năng Asepsis: mỗi khi mở 1 folder hệ thống sẽ tự tạo folder .DS_Store trong đó. Tính năng này của Total Finder sẽ ngăn chặn hệ thống làm việc này bằng cách tạo một folder riêng để lưu trữ những file .DS_Store này

TotalFinder.v1.4.8

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.4.9

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.6.27

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.7.1

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.7.8

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.7.14

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.8

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.8.1

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder1.8. 2

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder1.9.3 (Có kèm Key active ok)

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.10 (Có kèm Key active ok)

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.10.1 (Có kèm Key active ok)

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.10.2 (Có kèm Key active ok)

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.10.3 (Có kèm Key active ok)

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.10.4 (Có kèm Key active ok)

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.10.9 (Có kèm Key active ok)

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.10.10 (Có kèm Key active ok)

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.1.11 (Hỗ trợ cả giao diện Dark Mode của Mojave)

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.11.2 (Chạy tốt trên Mojave bản chính thức)

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.11.3

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.11.3

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.12.3

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.13.1 [Chạy tốt trên Big Sur 11]

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder 1.13.3

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

TotalFinder_1.13.10

Tải ngày [Link 1] Tải ngày [Link 2]

Big Sur ngoài tắt SIP vs Gatekeepr cần chạy thêm lệnh này:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.security.libraryvalidation.plist DisableLibraryValidation -bool true

Hướng dẫn cài đặt và crack dành cho các bạn sử dụng Yosemite trở xuống. [Bản mới nhất có key kèm theo, chỉ cần active bằng key]

Nhấn để xem chi tiết
• Để tránh lỗi phát sinh gỡ bỏ các phiên bản Total Finder trước bằng cách chạy TotalFinder Uninstaller(có trong file tải về)
• Cài đặt TotalFinder bằng File TotalFinder.pkg
• Trên menu bar tìm TotalFinder icon chọn “Restart Finder”
• Chạy File TotalFinder 1.x [SP]. Cửa sổ Patch sẽ mở ra

– Mở Finder, Nhấn tổ hợp phím Command+Shift+G sau đó dán đoạn sau đây vào

  1. /Library/ScriptingAdditions/TotalFinder.osax/Contents/Resources/

Screen Shot 2015-08-23 at 10.14.10 PM

– Một cửa sổ mới sẽ hiện ra, Kéo File TotalFinder.bundle vào cửa sổ Patch vừa mở lúc nãy

Screen Shot 2015-08-23 at 10.09.37 PM

Nhấn Process

Screen Shot 2015-08-23 at 10.09.50 PM

Máy sẽ Yêu cầu gõ Password để xác nhận quyền Root, gõ password đăng nhập máy vào. Hiện như này là thành công

Screen Shot 2015-08-23 at 10.10.04 PM

Tới đây coi như xong. Tận hưởng thành quả!

Từ El Capitan trở về sau, bạn phải tắt SIP theo hướng dẫn sau trước khi cài: “Hướng dẫn Tắt SIP” và làm theo hướng dẫn ở bài sau để cài đặt và “thuốc” TotalFinder

Tham khảo thêm  Hướng dẫn chi tiết cài đặt và “thuốc” TotalFinder trên macOS Sierra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *